Styret

Leder fagforening Mikael Gullikstad

Send epost

Nestleder fagforeningen Tommy Geving

Send epost

Sekretær fagforeningen Charlotta Winger

Send epost

Kasserer fagforeningen Geir Schønberg

Send epost

Leder Seksjon Kontor og Administrasjon Wenche Haugen

Send epost

Leder Seksjon Samferdsel og Teknisk Karstein Sivertsen

Send epost

Styremedlem fagforeningen Geir Ola Brattaker

Send epost

Styremedlem fagforeningen Toril Skipnes

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Henrik Elvis Hepsø

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Randi Rygh

Send epost

Revisor fagforeningen Eivind Olav Myren

Send epost

Revisor fagforeningen Egil Buseth

Send epost