Kontakt - Fagforbundet

Styret

Leder fagforening Henriette Jevnaker

Send epost

Nestleder fagforeningen Stein Talleraas

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Stephan Lee Udbjørg

Send epost

Kasserer fagforeningen Magnus Ottesen

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Nora Hagen

Send epost

Styremedlem fagforeningen Johan Haugen

Send epost

Styremedlem fagforeningen Cathrine Hopstock

Send epost

Styremedlem fagforeningen Tormod Riseng

Send epost

Styremedlem fagforeningen Mikael Gullikstad

Send epost

Styremedlem fagforeningen Gro Kristensen

Send epost

Styremedlem fagforeningen Johan Wevling Bergstrøm

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Mari Røsjø

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Trond Rimstad Bråten

Send epost

Revisor fagforeningen Benedicte Folkman

Send epost

Revisor fagforeningen Ulf Bjørklid

Send epost