Våre fagligpolitiske kandidater: Maylén Mago Pedersen - Fagforbundet

Våre fagligpolitiske kandidater: Maylén Mago Pedersen

maylen.jpg

Maylén Mago Pedersen stiller som bystyrekandidat for Oslo SV. Hvorfor stiller hun? Hvorfor er det viktig med fagligpolitiske kandidater? Hva er egentlig UFALO? Maylén gir deg svarene.

Fortell litt om deg selv

- Jeg er en samfunnsengasjert 31-åring, bosatt på Tøyen. Jeg jobber i Oslo kommune med personvern og informasjonssikkerhet, og bruker det meste av fritiden min på fagforeningsarbeid eller trening, gjerne i kombinasjon. Jeg og en venninne har laget en gruppe vi kaller UFALO (ung og fysisk aktiv i LO), der vi treffer venner fra andre fagforeninger i LO og gjør ulike lavterskel aktiviteter, slik som løping, fotball og volleyball.

Hvorforhar du lyst til å bli politiker?

- Vi trenger politikere som jobber for et anstendig arbeidsliv, et samfunn med mindre forskjeller og skaper politikk som gjør det enklere for folk å leve miljøvennlig samtidig som de store miljøtiltakene iverksettes. Jeg har lyst til å jobbe for dette og da er politikken en viktig veien å gå. Nå skal det også sies at jeg er nummer 52 på lista, så det blir neppe politikker av meg denne gang.

- Hva er din hjertesak?

- For meg er den røde fordelingspolitikken og den grønne miljøpolitikken i samspill som skaper et samfunn der vi har tillit til hverandre og kan leve gode liv. Det å inkludere og høre på fagbevegelsen er nøkkelen til dette, samtidig som jeg mener at noen deler av fagbevegelsen må jobbe mer offensivt med miljøpolitikken sin.

Hvorfor skal vi ta tilbake tjenestene?

- Fordi ikke en krone av fellesskapets penger skal tas ut i profitt! Ingen skal tjene seg rike på bekostning av andre og vi veit at de som taper på dette er de ansatte som får dårligere lønninger, mindre pensjon og mindre rett til medbestemmelse. Det vi ofte også glemmer rundt anbudsprosesser er omkostningene rundt selv anskaffelsen og oppfølgingen av kontrakten. Disse pengene burde heller vært brukt på å gjennomføre tjenesten. Det er ikke billigere å drifte offentlig tjenester på anbud, derfor skal vi ta tjenestene tilbake!

Hva er det ikke så mange vet om deg?

- Tja, si det? I denne sammenhengen er det vel ikke jeg som er viktigst, men politikken og verdiene jeg står for og representerer.

Hva er det beste med Oslo?

- Oslo er byen i mitt hjerte! Det er få steder hvor du har tilgang på både sjøen og marka samtidig som du har alt hva en by kan by på.

Hvorfor er det viktige med fagpolitiske kandidater?

- Jeg er en av de som brenner for det fag-politiske samarbeidet, samtidig som vi ikke må glemme hvorfor arbeidsfolk i utgangspunktet opprettet et eget parti; for å ivareta sine interesser. Det foregår en klassekamp som vi taper fordi vi ikke klarer å samle oss på venstresiden i politikken om rettferdig politikk og velferdspolitikk for alle. Jeg mener derfor at partiene i mye større grad må få et klart fokus på hvem de representerer og stå samlet på venstresiden for disse verdien. Det betyr også at de som er aktive i fagbevegelsen også må kjenne sin besøkelsestid og begynne å engasjere seg i partiene. Fagligpolitisk samarbeid er kjempeviktig, men det er i de folkevalgte organene politikken vedtas, derfor må vi også sitte der!

Hvordan ender denne setningen: Hele og faste stillinger…

- er en rettighet! Vi skal få slutt på ufrivillig deltid!

Nevn en politisk helt?

- For meg er det politikken og sakene som er viktigst, så jeg kommer ikke på en helt sånn i farta, men det er klart vi må ha dyktige folk for å få gjennomslag for politikk!

Noe mer på hjertet

- Jeg har snakket mye om arbeidslivspolitikk og miljø som hjertesaker, men inkludering og kampen mot rasistiske holdninger er også en utrolig viktig del av dette! Nøkkelen til å inkluderes i det norske samfunnet er arbeid, nøkkelen til å unngå fattigdom er arbeid, nøkkelen til likestilling er arbeid. Og da er vi nødt til å få bukt med holdninger om at noen yrker og utdanningsretninger er bedre enn andre, vi er nødt til å skape et inkluderende samfunn der du har like muligheter uavhengig av bakgrunn, hudfarge eller religion! Det er ingen som kommer og tar noens jobber, men det er noen som tjener på at noen får dårligere arbeidsvilkår enn andre! Det må vi ikke glemme!

Godt valg!